ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΥΟ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

Το Real-time CGM (Guardian Connect Mobile), είναι ανώτερο από το Flash Glucose Monitoring (FGM, FreeStyle Libre), για τον έλεγχο της γλυκόζης στον διαβήτη τύπου 1: The CORRIDA Randomized Control Trial

Aneta Hásková, Lucie Radovnická, Lenka Petruželková, Christopher G. Parkin, George Grunberger, Eva Horová, Vendula Navrátilová, Ondřej Kádě, Martin Matoulek, Martin Prázný, Jan Šoupal

Diabetes Care 2020 Aug; dc200112.

Στόχος Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να συγκριθεί η αποτελεσματικότητα της συνεχούς παρακολούθησης της γλυκόζης σε πραγματικό χρόνο ( rt CGM ) και ανά διαστήματα ( is CGM η FGM ) στη διατήρηση του βέλτιστου γλυκαιμικού ελέγχου.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ Σε αυτή την τυχαιοποιημένη μελέτη, ενήλικες με διαβήτη τύπου 1 (T1D) και φυσιολογική ευαισθησία στην υπογλυκαιμία ( Gold score <4) Χρησιμοποίησαν είτε rt - CGM ( Guardian Connect Mobile ) είτε is - CGM , ( FGM , FreeStyle Libre ) κατά τη διάρκεια 4 ημερών σωματικής δραστηριότητας (φάση άσκησης) και κατά τις επόμενες 4 εβδομάδες στο σπίτι (αρχική φάση). Τα κύρια τελικά σημεία ήταν ο χρόνος στην υπογλυκαιμία (<3.9 mmol / L [<70 mg / dL ]) και ο χρόνος εντός ευγλυκαιμίας (3.9–10.0 mmol / L [70–180 mg / dL ]). Η ομάδα isCGM φόρεσε ένα επιπλέον καλυμμένο συνεχούς καταγραφής Αισθητήρα Enlite ( iPro 2) για 6 ημέρες για να ελέγξει τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων αισθητήρων που χρησιμοποιούνται από τα συστήματα rtCGM και ISCGM.

Αποτελέσματα Εξήντα ενήλικες με T1D (μέση ηλικία 38 ± 13 ετών; A 1 C 62 ± 12 mmol / mol [7.8 ± 1.1%]) τυχαιοποιήθηκαν σε rtCGM ( n = 30) or isCGM ( n = 30 ). Όλοι οι συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν τη μελέτη.

Ποσοστό χρόνου στην υπογλυκαιμία (<3.9 mmol / L [<70 mg / dL ]) ήταν χαμηλότερη μεταξύ των συμμετεχόντων rtCGM έναντι isCGM στη φάση άσκησης (6,8 ± 5,5% έναντι. 11,4 ± 8,6%, αντίστοιχα, P = 0,018) και κατά τη διάρκεια της αρχικής φάσης (5,3 ± 2,5% έναντι. 7,3 ± 4,4%, αντίστοιχα , P = 0,035).

Οι διαφορές στη υπογλυκαιμία ήταν σημαντικές και πιο αξιοσημείωτες κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι συμμετέχοντες στο rtCGM πέρασαν σε όλες τις φάσεις περισσότερο χρόνο στην περιοχή (3,9–10 mmol/L [70–180 mg/dL]) από τους συμμετέχοντες στο ISCGM Σε όλη τη διάρκεια της 4/ήμερης άσκησης (78,5 ± 10,2% έναντι 69,7 ± 16%, αντίστοιχα. P = 0,0149), αλλά και στο σπίτι (75,6 ± 9,7% έναντι 67,4 ± 17,8%, αντίστοιχα · P = 0,0339) .

Δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ rtCGM και isCGM αισθητήρων στην σύγκριση των μετρήσεων από την μελέτη με τον επιπλέον συνεχούς καταγραφής Αισθητήρα Enlite ( iPro 2) CGM στο σκέλος isCGM.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το σύστημα συνεχούς καταγραφής πραγματικού χρόνου (rtCGM) ήταν ανώτερο από το σύστημα διακοπτόμενης ( FGM LIBRE ) καταγραφής ( isCGM) στη μείωση της υπογλυκαιμίας και στη βελτίωση του χρόνου με καλή ρύθμιση σε ενήλικες με T1D και φυσιολογική ευαισθησία στην υπογλυκαιμία, αποδεικνύοντας την αξία των αισθητήρων rtCGM κατά τη διάρκεια της άσκησης αλλά και στην καθημερινή αυτοδιαχείριση του διαβήτη. 

Βίντεο

Η παθολογία συνεργάζεται και... περιποιεί τον διαβήτη. Mετά τον COVID-19 η καθημερινότητα του ατόμου με διαβήτη

 

Programma2022

 

Διαβητολογικό Κέντρο - Metropolitan

entypoMetropolitanBanner